Hardware Overview

SoM Models

Open SoM User Guide PDF
Open SoM Spec Sheet PDF

Name SoM # Description
SL i.MX8MM (N8010 Rev0) i.MX8MM SoM (with DA9063 PMIC, Deprectated, Do not use)
SL i.MX8MM (N8010) 40099 175 i.MX8MM SoM (Quad 1,6GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC)
SL i.MX8MM (N8011) 40099 185 i.MX8MM SoM (Quad 1,6GHz, 2GB RAM, 8GB eMMC)

Demo Kits

Open Board Spec Sheet PDF

Name Kit # SoM # Description
DK i.MX8MM 50099 059 40099 175 Demo-Kit
DK 7" i.MX8MM 50099 063 40099 175 Demo-Kit with 7"-Display